Keurmerken & Certificeringen

Certificeren, waarom is dat essentieel?

Zowel vanuit het oogpunt van werkzoekende maar ook als inlener, wil je natuurlijk weten of je met een betrouwbare partij te maken hebt.

Vertrouwen en Zekerheid; Tot Uw Dienst!
Wij vinden het welzijn van de mens erg belangrijk, daarom hebben wij ervoor gekozen om aan alle belangrijke certificeringen te voldoen. Dat geeft vertrouwen in de samenwerking en zekerheid voor de toekomst. Maar wat houden de certificeringen nou precies in en waar staan ze voor? We nemen er een aantal even door:

NEN-norm:
Als je als uitzendbureau bent gecertificeerd volgens de NEN 4400-1 norm geeft dat jouw opdrachtgevers de zekerheid dat jij jouw arbeidsrechtelijke verplichtingen nakomt. Want als je als uitzendbureau niet aan deze verplichtingen voldoet, dan kan de Belastingdienst de inlener aansprakelijk stellen. Die inlener kan dan een naheffing of boete krijgen. Dat risico wil jouw opdrachtgever niet lopen en dus gaat hij alleen in zee gaan met een gecertificeerd uitzendbureau.

Een volgens deze NEN-norm gecertificeerd uitzendbureau voldoet in ieder geval aan de volgende wettelijke verplichtingen uit arbeid:
>  De aangifte en afdracht van verschuldigde loonheffingen en omzetbelasting
>  Het betalen van lonen volgens de WML
>  Het administreren van identificatiedocumenten en het uitvoeren van identiteitscontrole en controle op het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland.

SNA-register
Juist om deze risico’s te beperken voor inleners van arbeid en opdrachtgevers van werk is het SNA-keurmerk in het leven geroepen. SNA staat voor Stichting Normering Arbeid. Het SNA-keurmerk geldt als hét keurmerk voor alle uitzendondernemingen en (onder)aannemers van werk. Op basis van de NEN 4400-1 norm verstrekt de SNA het SNA-keurmerk. Elk (volgens de NEN 4400-1 norm) gecertificeerd uitzendbureaus is opgenomen in het SNA-register.

VCU-certificering
Tot Uw Dienst bemiddelt uitzendkrachten die ook risicovolle werkzaamheden verrichten of in een risicovolle omgeving werken, dan doe je er ook verstandig aan ook VCU-certificatie te overwegen. VCU staat voor Veiligheid en Gezondheid Checklist Uitzendorganisaties. Dit is vooral bedoeld voor uitzendkrachten die werken in fabrieken of op bouwterreinen, werkplaatsen en bij installaties. Meestal zijn deze opdrachtgevers zelf VCA-gecertificeerd. De opdrachtgever heeft het gezag en toezicht, ook op de door hem ingehuurde uitzendkrachten, maar deze opdrachtgever kan wel eisen dat het uitzendbureau waar zij mee werken een VCU-certificaat heeft. Dit certificaat geeft aan dat je als uitzendbureau samen met jouw kandidaten en opdrachtgever je inzet voor een goede veiligheidscultuur.

SNCU
Een organisatie waar wij als Tot Uw Dienst ook mee te maken hebben is de Stichting Naleving CAO voor Uitzendkrachten (SNCU). De SNCU geeft voorlichting over de CAO voor Uitzendkrachten en ziet toe op naleving van de CAO. De SNCU treedt dus op als handhaver om ervoor te zorgen dat uitzendkrachten een eerlijke beloning krijgen en streeft daarmee naar een gelijk speelveld voor uitzendbureaus.

Stichting Normering Flexwonen
De Stichting Normering Flexwonen (SNF) beheert het register van ondernemingen die aan de norm voor huisvesting van arbeidsmigranten voldoen en onderhoudt de normen. Er wordt gekeken naar onderdelen als ruimte en privacy, sanitair, veiligheid en hygiëne, voorzieningen, informatievoorziening, brandveiligheid en goed werkgeverschap. Ieder onderdeel heeft specifieke eisen waaraan de huisvesting moet voldoen. Tot Uw Dienst is opgenomen in dit register en daar zijn wij trots op!

Wij zijn er voor jou, altijd!

Dat is waar we voor staan! Wij zijn voornamelijk gespecialiseerd in het uitzenden en detacheren van arbeidskrachten in zeer uiteenlopende branches en specialisme zoals bijvoorbeeld transport en logistiek, constructie, assemblage, productie, infra en bouw.

Zullen we kennismaken?
Onze accountmanager is er voor jou, altijd.
Bel 0485 470 026 of mail naar sales@uitzendtud.nl

 

 

 

 

 

Neem contact met ons op

Neem contact met ons op

Houtzagerijstraat 22
5451 HZ Mill

0031 (0)485 470 026
info@uitzendtud.nl