WYMAGANE DOKUMENTY

Często pytacie jakie dokumenty są wymagane aby podjąć u nas prace.. więc..

* Warunkiem podjęcia pracy na terenie Holandii, za naszym pośrednictwem, jest posiadanie aktualnego dowodu osobistego lub paszportu. Potencjalni pracownicy są zobligowani również do posiadania konta bankowego. Jeśli pracowałeś już w Holandii – potrzeby będzie również Twój numer BSN (Soffinumer). W przypadku gdy jest to Twoja pierwsza praca pomagamy w uzyskaniu tego numeru.

* Ponadto wielu z Naszych klientów wymaga „zaświadczenia o niekaralności” (VOG), o które można się ubiegać online, w punkcie informacyjnym lub listownie. Więcej informacji na ten temat znajdziecie tutaj: https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-zaswiadczenie-z-krajowego-rejestru-karnego

© 2023 Uitzendbureau Tot uw Dienst. Wszelkie prawa zastrzeżone.